Armal Bioloji Parçalayıcı

Təbii mikrobioloji mürəkkəb məhsul səyyar tualetlərdə, vakuum modullarında və depolarda azotlama prosesinin aktivləşdirilməsi üçün xüsusilə nəzərdə tutulub. Təbii məhsul NH3 amonyakını NO2 nitratına azaldır və NO2 nitratını da NO3 nitratına dəyişir. Həmçinin bu xüsusi məhsul BOD və COD kimi çirkləndirici maddələrin dəyərini azaldır.

Miqdarı: 5 kq.

Bu məhsul çox təbii, ekoloji cəhətdən təhlükəsiz və istifadəsi sadədir. Qeyd etməliyik ki, bu məhsul heç bir zərərli kimyəvi maddəyə sahib deyildir.

İstifadə zamanı:

Armal Bioloji Parçalayıcının istifadəsi yüksək sıxlıqlı tıxaclar, oksigen və su azlığı, çox miqdarda amonyak və çirkləndiricilər mövcud oldugu müddətdə tövsiyə olunur və bu xüsusi məhsul BOD və COD kimi çirkləndirici maddələrin dəyərini azaldır.

Tövsiyə olunan istehlak miqdarı:

Hər təmizlik xidmətində tullantı deposunun içinə məhsuldan 10 qram miqdarında əlavə edin. Quraşdırılan depo/ vakuum modulunun içinə hər kub metr üçün 100 qram əlavə edin (hər 20 gündən bir).